Sponzoring

Firma se aktivně zapojuje svou propagací do veřejného života a průběžně po dobu své existence podporuje vzdělávací, zdravotnické a sportovní organizace ve svém okolí.

V minulosti to byly zejména sportovní týmy, které nosily firemní logo TEEN na svých dresech jako házená HC Zubří nebo mladí motokrosoví jezdci týmu UFO racing team a Racing Team MAX 2.

V současnosti jsou sponzorsky podporovány především vzdělávací školské aktivity středních odborných a speciálních škol.