Reference


PASTORAČNÍ CENTRUM

Lokalita Slovensko

Cílem studie bylo navrhnout na současném pozemku možné varianty zastavění architektonicky střídmou moderní stavbou.

Pastorační centrum bylo navrženo i s využitím pozemku pro volnočasové zájmy farníků. Pro vlastní budovu byl navržen koncept objektu izolovaného od okolí, podřízený duchovním a meditačním aktivitám.

PASTORAČNÍ CENTRUM

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA IWK

Lokalita Slovensko

Studie řešila umístění multifunkčního konferenčního centra v podlaží  nad skladovou průmyslovou halu.   Protože, se jednalo o pohled z exponovaného veřejného prostoru byly požadovány varianty symbolizující výrobní program investora.

Architekt proto volil tvary evokující vzhled kuličkového ložiska.

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA IWK
Modul: Reference