Reference


BUDOVA RnD SCHAEFFLER KYSUCE

Lokalita Slovensko

V rámci rozvoje závodu je realizovaná nová budova R&D a budova kantýny, které se svým architektonickým pojetím výrazně odlišují od stávající průmyslové koncepce zástavby výrobního areálu.

Obě tyto stavby obsahují současné trendy moderní architektuřy, stavební techniky, ekologie s provozně úspornými systémy a zejména v neposlední řadě řeší kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance.

Budova R&D ja navržena nad plochou stávajícího parkoviště a vjezdem do závodu. Lichoběžníkový půdorys  s vnitřním ozeleněným relaxačním atriem kopíruje maximální možné využití pozemku. Prosklené fasádní plochy jsou zasklené selektivními skly, cloněny systémem vertikálních polohovatelných lamel ovládaných s ohledem na vytápění resp. chlazení budovy. Budova je vytápěna/chlazena vzduchotechnickým systémem VRF pomocí tepelných čerpadel ovládaných ve skupinách sever/jih. Na střeše jsou instalovány solární panely FVE s výkonem 70 kWp pro doplnění spotřeby el. energie budovy.

Objekt je situovaný před oploceným areálem závodu a bude propojen nadzemním spojovacím koridorem s novou budovou firemní kantýny. 

Otevřené parkovací stání pod objektem budou vybaveny nabíjecími místy pro firemní testovací elektromobily.

BUDOVA RnD SCHAEFFLER KYSUCE

PASTORAČNÍ CENTRUM

Lokalita Slovensko

Cílem studie bylo navrhnout na současném pozemku možné varianty zastavění architektonicky střídmou moderní stavbou.

Pastorační centrum bylo navrženo i s využitím pozemku pro volnočasové zájmy farníků. Pro vlastní budovu byl navržen koncept objektu izolovaného od okolí, podřízený duchovním a meditačním aktivitám.

PASTORAČNÍ CENTRUM

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA IWK

Lokalita Slovensko

Studie řešila umístění multifunkčního konferenčního centra v podlaží  nad skladovou průmyslovou halu.   Protože, se jednalo o pohled z exponovaného veřejného prostoru byly požadovány varianty symbolizující výrobní program investora.

Architekt proto volil tvary evokující vzhled kuličkového ložiska.

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA IWK
Modul: Reference