Reference


TĚŽBA BŘIDLICE V LOKALITĚ PUSTÉ DRŽKOVICE

Lokalita Česká republika
Termín realizace 2020 - 2025

Jedná se o otvírku nového povrchového důlního díla na těžbu břidlice.

Po víceleté přípravě, průzkumu ložiska, průzkumů lokality a vyhodnocení dopadů na životní prostředí zajištované investorem, proběhlo v roce 2019 plánování a projektování tohoto povrchového lomu vč. napojení lokality na dopravní infrastrukturu.

V první fázi stavebních prací pod dohledem technického dozoru fy TEEN probíhají v lokalitě povrchové skrývky zeminy, vybudování dopravních cest, ochranných protihlukových valů a výstavba povrchových objektů lomu. V následujících letech dle harmonogramu těžby bude postupně probíhat příprava dobývacího prostoru lomu.

TĚŽBA BŘIDLICE V LOKALITĚ PUSTÉ DRŽKOVICE
Modul: Reference