Reference


VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA XZB MOŠNOV

V současné době probíhá realizace projektu nového výrobního závodu zahraničního investora v průmyslové zóně v Mošnově.

Jedná se o výrobní závod projektovaný v programu 3D REVIT. Součástí výkonů fy TEEN je i kompletní inženýrská činnost, která zahrnuje zabezpečení všech povolení stavby a výkony autorského a technického dozoru  při realizaci prací, s následným zajištěním uvedení stavby do zkušebního provozu.

VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA XZB MOŠNOV
Modul: Reference