Reference


BUDOVA RnD SCHAEFFLER KYSUCE

Lokalita Slovensko

V rámci rozvoje závodu je realizovaná nová budova R&D a budova kantýny, které se svým architektonickým pojetím výrazně odlišují od stávající průmyslové koncepce zástavby výrobního areálu.

Obě tyto stavby obsahují současné trendy moderní architektuřy, stavební techniky, ekologie s provozně úspornými systémy a zejména v neposlední řadě řeší kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance.

Budova R&D ja navržena nad plochou stávajícího parkoviště a vjezdem do závodu. Lichoběžníkový půdorys  s vnitřním ozeleněným relaxačním atriem kopíruje maximální možné využití pozemku. Prosklené fasádní plochy jsou zasklené selektivními skly, cloněny systémem vertikálních polohovatelných lamel ovládaných s ohledem na vytápění resp. chlazení budovy. Budova je vytápěna/chlazena vzduchotechnickým systémem VRF pomocí tepelných čerpadel ovládaných ve skupinách sever/jih. Na střeše jsou instalovány solární panely FVE s výkonem 70 kWp pro doplnění spotřeby el. energie budovy.

Objekt je situovaný před oploceným areálem závodu a bude propojen nadzemním spojovacím koridorem s novou budovou firemní kantýny. 

Otevřené parkovací stání pod objektem budou vybaveny nabíjecími místy pro firemní testovací elektromobily.

BUDOVA RnD SCHAEFFLER KYSUCE

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÝROBNÍHO ZÁVODU REVLAN

Lokalita Česká republika
Termín realizace 2021 - 2022

Jedná se kompletní stavebně technologickou revitalizaci výrobní technologie pro třídění a drcení povrchově těžené břidlice.

Pro tyto účely bylo nezbytné zbourat nevyhovující halové a pomocné objekty a uvolnit staveniště pro novou výstavbu. S vazbou na dopravníkové mosty a objekt stávajících betonových zásobníků je navržena nová ocelová hala založená na železobetonové základové jímce s oddilatovanými základovými bloky pro novou technologii. Rámová ocelová konstrukce haly je řešena na rozpětí 38m s proměnnou výškou haly 18,5m a  15m. Součástí haly jsou nová sila na břidlicový granulát s celkovou výškou 22m.

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÝROBNÍHO ZÁVODU REVLAN

VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA XZB MOŠNOV

Lokalita Česká republika
Termín realizace 2020 - 2021

Nový výrobní závod pro zahraničního investora byl zrealizován v průmyslové zóně v Mošnově. Jedná se o stavbu projektovanou kompletně v programu 3D REVIT.

Objekt je navržen jako halový monoblok s integrovanou patrovou přístavbou administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří montovaný prefabrikovaný skelet. Opláštění fasády ze sendvičových panelů je dle podmínek ŘLP ve směru k letišti obloženo odrazovými kazetami.

Jednoduchá architektonická forma je zvýrazněna kombinací dvou barevných odstínů fasády. 

Součástí výkonů fy TEEN byla kompletní inženýrská činnost, vč. zabezpečení všech stavebních povolení, výkon autorského a technického dozoru  při realizaci stavby, s následným zajištěním uvedení stavby do zkušebního provozu.

VÝROBNÍ A SKLADOVÁ HALA XZB MOŠNOV

PROVOZNÍ BUDOVA CONTINENTAL FRENŠTÁT p./R.

Lokalita Česká republika
Termín realizace 2018 - 2019

Přístavba třípodlažního skeletového objektu s železobetonovou jímkou podzemního podlaží. V podzemní části jsou technické strojovny vč. sprinklerové nádrže.

Dvě nadzemní podlaží navazují na výrobní klimatizované prostory stávající budovy. V třetím podlaží je jsou velkoplošné kanceláře řešené jako „open spece“ s viditelnými podstropními instalacemi a rozvody. Odděleně jsou řešeny vestavbou jednací, telefonní a relaxační boxy.

Veškeré vzduchotechnické zařízení a chillery chlazení jsou situovány vně dispozice na střeše a venkovních plošinách. Na střeše jsou také instalovány solární fotovoltarické panely.

PROVOZNÍ BUDOVA CONTINENTAL FRENŠTÁT p./R.

VÝROBNÍ AREÁL SCHAEFFLER PRODUCTION SVITAVY

Lokalita Česká republika
Termín realizace 2015 - 2016

Stavba se dá jednoduše popsat:  technicky náročná průmyslová stavba,  komplikované podmínky staveniště, krátký realizační termín, fixní rozpočet.

Požadavek zadavatele byl na vybudování monobloku výrobního provozu s přímočarými logistickými výrobními toky. Struktura a architektura proto byla podřízena požadavku „forma sleduje funkci“.  Cílem projektanta bylo za stanovených podmínek navrhnout moderní průmyslovou stavbu.

Zpracovaný projekt a technické provedení stavby převyšuje běžné výrobní provozy a poskytuje zaměstnancům potřebný uživatelský komfort.

Tato stavba byla uvedena a popsána ve stavebních odborných časopisech a byla  oceněna v   prestižní celorepublikové soutěži „stavba roku 2018“.

VÝROBNÍ AREÁL SCHAEFFLER PRODUCTION SVITAVY

LOGISTICKÝ AREÁL BALP BRNO TUŘANY

Lokalita Česká Republika
Termín realizace 2018 - 2019

Firma TEEN engineering zajišťovala koordinaci a realizační dokumentaci pro I.etapu výstavby  logistického areálu v zóně letiště Brno-Tuřany.

Výstavba nového průmyslového parku s vybudováním přípojek na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu vč. hlavního halového objektu. Kompletní stavební příprava pro další etapy zahrnovala vybudování centrální trafostanice, sprinklerové stanice, oplocení areálu a vstupní vrátnici.

Složitost stavby byla v zajištění koordinace s letištním provozem a certifikace stavby dle mezinárodních standardů.

LOGISTICKÝ AREÁL BALP BRNO TUŘANY

MODERNIZACE ZÁVODU SCHAEFFLER LANŠKROUN

Lokalita Česká republika
Termín realizace 2018 - 2019

Rekonstrukce stávajícího areálu je plánována a probíhá etapovitě. V první fázi se řešilo provozní uvolnění dispozic vnitřních výrobních prostor.

Realizováno bylo zabezpečení a ostraha areálu s výstavou centrální vrátnice. Byly vybudováno nové venkovní skladové a odpadové hospodářství vč. předávací stanice elektro s hlavní distribuční trafostanic.

MODERNIZACE ZÁVODU SCHAEFFLER LANŠKROUN

VÝROBNÍ ZÁVOD FISCHER IVANOVICE

Lokalita Česká Republika
Termín realizace 2016 -2017

Dostavba nové výrobní a skladové haly u stávajícího areálu závodu byla komplikovaná zejména s ohledem na rozsáhlé zemní práce, které vyžadovala příprava staveniště. Nové haly dispozičně navazují na stávající objekty, a proto bylo nutno celoplošně snížit stávající terén o cca 6 až 7m.

Součástí stavby bylo nové řešení zásobování areálu elektrickou energií, vybudování opěrných stěn s nadzemní sprinklerovou nádrží a rekonstrukce podlaží stávajícího skladového objektu ze 70-let na šatny zaměstnanců, jednací místnosti, jídelnu s výdejem stravy, strojovnu VZT.

VÝROBNÍ ZÁVOD FISCHER IVANOVICE

LOGISTICKÝ AREÁL BRODCE

Lokalita Česká republika
Termín realizace 2017

V okrese Mladá Boleslav byl na pozemcích soukromého investora vybudován logistický areál pro služby v automobilovém průmyslu.

Součástí areálu jsou dva halové objekty s celkovou zastavěnou plochou 38.160 m2 a 49.550 m2. Areál má kompletní infrastrukturu vč. na pojení na dopravní obslužnou komunikaci.

LOGISTICKÝ AREÁL BRODCE

LOGISTICKÁ HALA G12 SCHAEFFLER SKALICA

Lokalita Slovensko
Termín realizace 2016 - 2017

Poslední halový objekt realizovaný u výrobního areálu Schaeffler Skalica ukončil výstavbu rozvoje v tomto území. Byl vybudován pro centrální příjem a expedici výrobků.

Jedná se o halový objekt vysoký 14 m, řešený s nosnou prefa konstrukcí, zastřešenou ocelovou příhradovou  konstrukcí střechy. Součástí halového monobloku je patrový administrativně sociální přístavek. Objekt je napojen na zdroje energií situované ve stávajícím energobloku. Součástí stavby je nadzemní nádrž SHZ se strojovnou sprinklerů.

Budoucnost stavebnictví je v rozšíření informačního systému BIM (Building Information Modeling) v běžné provozní praxi užívání staveb, pro jejich správu a údržbu. Firma TEEN engineering jako jedna z prvních českých společností se vydala cestou projektování staveb v 3D modelu, s databází parametrů přiřazených k jednotlivým prvkům.

LOGISTICKÁ HALA G12 SCHAEFFLER SKALICA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA G11 SCHAEFFLER SKALICA

Lokalita Slovensko
Termín realizace 2012 - 2013

Objekt slouží jako nová hlavní vstupní budova do výrobního areálu INA Skalica.

Budova je řešena jako patrový železobetonový skelet. V úrovni dvou podlaží je ve vnitřní dispozici řešen výrobně montážní segment s kancelářemi pro výrobní administrativu a zázemí.

Třetí nadzemní podlaží slouží pro výrobní a obchodní  management části evropských závodů. V tomto podlaží jsou kanceláře, jednací a konferenční místnosti. Prosvětlení vnitřních prostor je přes vnitřní střešní atrium se zelenou střechou nad druhým výrobním podlažím.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA G11 SCHAEFFLER SKALICA

LOGISTICKÁ HALA WORMSER

Lokalita Slovensko
Termín realizace 2015

Logistická nízkorozpočtová hala se zděnou administrativně technickou přístavbou. Objekt byl navržen pro poskytování servisních služeb pro expedici výrobků. 

Součástí stavby proto byla i instalace kontinuální průmyslové myčky na plastové přepravní obaly.

LOGISTICKÁ HALA WORMSER

BUDOVA SCG ROŽNOV p./R.

Lokalita Česká Republika
Termín realizace 2010 - 2011

Budova byla realizována jako vývojové centrum pro design čipů a deskových modulů. SCG design centrum je součástí skupiny mezinárodního výrobce elektrotechniky ON SEMICONDUKTOR.

Tento čtyřpatrový objekt má ve vstupním přízemí řešeny čisté prostory pro laboratoře, v dalších podlažích jsou  kanceláře vývojářů. Objekt je vytápěn a větrán vzduchotechnicky systémem tepelných čerpadel ovládaných po skupinách (východ/západ), s centrálou a chillery situovanými na střeše budovy.  

BUDOVA SCG ROŽNOV p./R.

VÝROBNÍ AREÁL SEMIKRON VRBOVÉ

Lokalita Slovensko
Termín realizace 2010 - 2019

Spolupráce s firmou Semikron byla zahájena přípravou a realizací stavby klimatizované haly pro výrobu čipů. V průběhu následujících let byla řešena rekonstrukce administrativně správní budovy, rekonstrukce částí technických provozů a energetického zázemí závodu. 

V roce 2019 byla na celý areál zpracována zastavovací rozvojová studie, řešící koncepčně logistiku výroby, skladování a expedice výrobků.

VÝROBNÍ AREÁL SEMIKRON VRBOVÉ

LISOVNA KYSUCE

Lokalita Slovensko
Termín realizace 2005 - 2008

Speciálním objektem je lisovna s postupovými a horizontálními lisy. Tento objekt byl realizován v první fázi   jako trojlodní hala pro speciální technologii postupového lisu MAXIPRESSE. Dodávku základových konstrukcí lisu výšky cca 8 m a ocelovou frému zajišťovala fy TEEN engineering.

Postupně byla lisovna rozšířena o další přístavbu pro horizontální lisy.  Objekt má vlastní energetické zázemí, chladící věže a chlazení pro technologii, jeřábovou techniku pro těžkou manipulaci se zdvihem 40 t.

Specificky je řešen odvod tepla z hal a jejich větrání.

LISOVNA KYSUCE

VÝROBNÍ AREÁL INA BRASOV

Lokalita Rumunsko
Termín realizace 2003 - 2004

Na stavebních pozemcích mimo zastavěné území města byl firmou vyprojektován nový výrobní areál, s etapovitou výstavbou.

V těchto komplikovaných zahraničních podmínkách byla realizována I.etapa výrobní haly s administrativním přístavbou, energoblokem a kompletní infrastrukturou. 

VÝROBNÍ AREÁL INA BRASOV

VÝROBNÝ AREÁL INA KYSUCE ETAPA 1-3

Lokalita Slovensko
Termín realizace 2004 - 2010

Výstavba 1.etapy výrobního závodu  vytvořila základní koncept zástavby areálu pro další následující stavby výrobních hal.

Jedná se o nový výrobní závod pro strojírenskou produkci. Areál je řešen se samostatnou dvoupodlažní administrativní budovou, oddělenou atriem od výrobní haly. Samostatný objekt tvoří energoblok. V několika stavebních cyklech byly postupně realizovány doplňkové  objekty pro činnosti výroby a logistiku.

VÝROBNÝ AREÁL INA KYSUCE ETAPA 1-3

VÝROBNÍ AREÁL ZAVODU INA SKALICA ETAPA 1-6

Lokalita Slovensko
Termín realizace 1994 - 2002

V roce 1996 byla zahájena v průmyslové zóně výstavba 1.etapy výrobního závodu. Jednalo se o halový monoblok výrobní haly se shedovou střešní konstrukcí a s dvoupodlažním administrativně sociálním přístavkem.

Energetické zdroje pro závod a výrobu jsou řešeny v samostatném objektu energobloku.

V roce 1999 došlo k rozšíření výrobních kapacit o 2.etapu výstavby, která dispozičně i konstrukčně navazovala na stávající objekty.

 

V průběhu následujících let došlo s nárůstem významu závodu v rámci koncernu k poměrně živelné etapovité zástavbě celého areálu. Byly realizovány výrobní a skladové objekty, patrový výrobní objekt, školící středisko, další energoblok.

VÝROBNÍ AREÁL ZAVODU INA SKALICA ETAPA 1-6
Modul: Reference