Projekty v BIM

Od roku 2015 započala ve společnosti  nová éra v projektování. Cílem bylo postupně přecházet z projektování ve 2D na projektování ve 3D modelu,  s následným využitím informací z tohoto procesu pro provoz a užívání staveb. 

Tento proces byl zahájen projektováním zakládání staveb, konstrukcí a stavebních částí objektů v softwarové aplikaci Autodesk REVIT. Postupným proškolováním pracovníků se přecházelo na projektování  v 3D REVIT i v profesích vzduchotechniky, zdravotechniky, vytápění a elektro.

V současné době jsme připraveni projektovou dokumentaci zpracovávat v plnohodnotném systému BIM, pokud naši klienti a uživatelé mají možnost a zájem tento systém využít v praxi. 
PROVOZNÍ BUDOVA CONTINENTAL FRENŠTÁT p./R.

Lokalita Česká republika
Termín realizace 2018 - 2019

Přístavba třípodlažního skeletového objektu s železobetonovou jímkou podzemního podlaží. V podzemní části jsou technické strojovny vč. sprinklerové nádrže.

Dvě nadzemní podlaží navazují na výrobní klimatizované prostory stávající budovy. V třetím podlaží je jsou velkoplošné kanceláře řešené jako „open spece“ s viditelnými podstropními instalacemi a rozvody. Odděleně jsou řešeny vestavbou jednací, telefonní a relaxační boxy.

Veškeré vzduchotechnické zařízení a chillery chlazení jsou situovány vně dispozice na střeše a venkovních plošinách. Na střeše jsou také instalovány solární fotovoltarické panely.

PROVOZNÍ BUDOVA CONTINENTAL FRENŠTÁT p./R.
Modul: Reference - Projekty v BIM