Projektování v BIM

BIM ( Building Information Modeling) je moderní proces tvorby a správy projektu založený na  3D modelu s databází parametrů přiřazených jednotlivým prvkům 3D modelu. BIM usnadňuje výměnu informací v rámci návrhu projektu, výstavby a následném používání budovy.

 

Zpracování projektu procesem BIM s sebou přináší:

- efektivnější spolupráci se stranami, které se účastní projektu včetně investora

- vždy aktuální a správnou dokumentaci

- vyšší kvalita návrhů, možnost detekce kolizí, rychlejší zpracování výkazů výměr, minimalizace chyb ve výrobě z důvodu chyb v projektu

- vyšší kvalitu koordinace

- společně s dokumentací je vytvářen 3D model budovy, který je doplňován parametry použitelnými v dalších fázích „života“ budovy

- snadnější prezentaci projektu investorovi, kdy kvalitní model usnadňuje rozhodování o projektu včetně změn.

- snadnější kontrola projektu z hlediska nákladů, harmonogramu, řízení rizik